جور دیگر باید چید...

مبل راحتی رووِر

مبل راحتی ریوا

ایدیا

مبل راحتی آتلانتیک

جور دیگر باید چید...

جور دیگر باید چید...

مبل راحتی رووِر

مبل راحتی ریوا

ایدیا

مبل راحتی آتلانتیک

جور دیگر باید چید...

شرکت تولیدی مبل نسیم خواب

شرکت تولیدی مبل نسیم خواب در سال ۱۳۷۴ با تولید کالای خواب در استان اردبیل شروع به فعالیت نموده و سپس در سال 1376با تولید مبل فعالیت خود را گسترش داد.این شرکت با تلاش و پشتکار فراوان و استفاده از دانش روز و بکارگیری نیروهای انسانی مجرب، آموزش و تحقیق و توسعه هر روز به تنوع محصولات خود افزوده و نوع آوری و مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است. بدین جهت برای سالهای متمادی موفق به اخذ تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کننده گردیده است. کلیه محصولات این شرکت با برند تات TAT ثبت گردیده و دارای تمامی استاندارد های زیست محیطی، کیفیتی و مدیریتی می باشد. نسیم خواب علاوه بر داشتن کلیه استاندارد های بین المللی و استاندارد اروپا از معدود شرکت هایی است که موفق به اخذ نشان استانداردملی ایران گردیده است. هم اکنون نسیم خواب به عنوان یک نام شناخته شده در صنعت مبلمان و کالای خواب ایران می باشد.

محصولات برتر

پرفروش ها

مبلمان

کالای خواب

میز غذاخوری

شرکت تولیدی مبل نسیم خواب در سال ۱۳۷۴ با تولید کالای خواب در استان اردبیل شروع به فعالیت نموده و سپس در سال 1376با تولید مبل فعالیت خود را گسترش داد.این شرکت با تلاش و پشتکار فراوان و استفاده از دانش روز و بکارگیری نیروهای انسانی مجرب، آموزش و تحقیق و توسعه هر روز به تنوع محصولات خود افزوده و نوع آوری و مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است. بدین جهت برای سالهای متمادی موفق به اخذ تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کننده گردیده است. کلیه محصولات این شرکت با برند تات TAT ثبت گردیده و دارای تمامی استاندارد های زیست محیطی، کیفیتی و مدیریتی می باشد. نسیم خواب علاوه بر داشتن کلیه استاندارد های بین المللی و استاندارد اروپا از معدود شرکت هایی است که موفق به اخذ نشان استانداردملی ایران گردیده است. هم اکنون نسیم خواب به عنوان یک نام شناخته شده در صنعت مبلمان و کالای خواب ایران می باشد.

شرکت تولیدی مبل نسیم خواب در سال ۱۳۷۴ با تولید کالای خواب در استان اردبیل شروع به فعالیت نموده و سپس در سال 1376با تولید مبل فعالیت خود را گسترش داد.این شرکت با تلاش و پشتکار فراوان و استفاده از دانش روز و بکارگیری نیروهای انسانی مجرب، آموزش و تحقیق و توسعه هر روز به تنوع محصولات خود افزوده و نوع آوری و مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است. بدین جهت برای سالهای متمادی موفق به اخذ تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کننده گردیده است. کلیه محصولات این شرکت با برند تات TAT ثبت گردیده و دارای تمامی استاندارد های زیست محیطی، کیفیتی و مدیریتی می باشد. نسیم خواب علاوه بر داشتن کلیه استاندارد های بین المللی و استاندارد اروپا از معدود شرکت هایی است که موفق به اخذ نشان استانداردملی ایران گردیده است. هم اکنون نسیم خواب به عنوان یک نام شناخته شده در صنعت مبلمان و کالای خواب ایران می باشد.

شرکت تولیدی مبل نسیم خواب در سال ۱۳۷۴ با تولید کالای خواب در استان اردبیل شروع به فعالیت نموده و سپس در سال 1376با تولید مبل فعالیت خود را گسترش داد.این شرکت با تلاش و پشتکار فراوان و استفاده از دانش روز و بکارگیری نیروهای انسانی مجرب، آموزش و تحقیق و توسعه هر روز به تنوع محصولات خود افزوده و نوع آوری و مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است. بدین جهت برای سالهای متمادی موفق به اخذ تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کننده گردیده است. کلیه محصولات این شرکت با برند تات TAT ثبت گردیده و دارای تمامی استاندارد های زیست محیطی، کیفیتی و مدیریتی می باشد. نسیم خواب علاوه بر داشتن کلیه استاندارد های بین المللی و استاندارد اروپا از معدود شرکت هایی است که موفق به اخذ نشان استانداردملی ایران گردیده است. هم اکنون نسیم خواب به عنوان یک نام شناخته شده در صنعت مبلمان و کالای خواب ایران می باشد.

مشتریان ما